Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Οι παρατηρήσεις του κυρίου Μαγιάκη, για τον Προϋπολογισμό του Δήμου τον εκθέτουν απέναντι στον Μαρουσιώτικο λαό


Σε απάντηση της ανακοίνωσης της δημοτικής παράταξης «Ενότητα Ανατροπή» του κυρίου Μαγιάκη με τίτλο «14 λόγοι για τους οποίους καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό 2018 που πρότεινε η δημοτική Αρχή Πατούλη», ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Αμαρουσίου Σπύρος Σταθούλης, τοποθετείται ως προς το γιατί η επιχειρηματολογία του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης είναι απ’ άκρο προς άκρο αβάσιμη.
Ο Προϋπολογισμός 2018 του Δήμου Αμαρουσίου ακολουθεί έναν απόλυτα ρεαλιστικό σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά. Συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από πραγματικά οικονομικά δεδομένα, δηλαδή την πάνω από 70% μείωση της κρατικής χρηματοδότησης τα τελευταία χρόνια προς την τοπική αυτοδιοίκηση και το δεδομένο ότι ο α’ βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης έχει κληθεί ως θεσμός να σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος για την επίτευξη του εθνικού στόχου της δημοσιονομικής προσαρμογής. Είναι ευχάριστο, πάντως, που βλέπουμε ότι ο κομματικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης του 4ου Μνημονίου συμπορεύεται και επικροτεί τη γραμμή διεκδίκησης από μέρους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και προσωπικά του επικεφαλής του θεσμικού οργάνου της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, Δημάρχου Γιώργου Πατούλη, για απόδοση των χρεωστούμενων, των παρακρατούμενων φόρων, για οικονομική και θεσμική αυτοτέλεια των Δήμων προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στον ρόλο τους. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαγιάκη που συντάσσεται με τις πάγιες θέσεις μας διεκδικώντας να πάψει αυτή η παθογένεια της εξάρτησης των Δήμων από την Περιφέρεια.
Ως προς το Τεχνικό Πρόγραμμα, ο κύριος Μαγιάκης, πιθανότατα έχει ασθενή μνήμη. Να του θυμίσουμε, λοιπόν, ότι στη διαβούλευση για το Τεχνικό Πρόγραμμα κλήθηκαν όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων της πόλης και από την αντιπολίτευση προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη κατά την τελική σύνταξή του.
Ως προς το ποσοστό υλοποίησης του Προϋπολογισμού, αυτό φτάνει άνω του 65%, και με τις πληρωμές μέχρι το τέλος του χρόνου για έργα και παρεμβάσεις θα εκπληρωθούν οι στόχοι. Αναρωτιόμαστε ποια είναι η ουσία της επιλογής του κυρίου Μαγιάκη, τη στιγμή που γνωρίζει πολύ καλά τα στάδια της τεχνικής διαδικασίας και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, να ανάγει ένα καθαρά τεχνικό θέμα σε πολιτικό ζήτημα.
Όσον αφορά στις «άσκοπες» μελέτες που βλέπει ο κύριος Μαγιάκης, θα όφειλε να γνωρίζει ότι βασική προϋπόθεση για τη διεκδίκηση και τη χρηματοδότηση οποιουδήποτε έργου, ο Δήμος θα πρέπει να έχει στα χέρια του ώριμες μελέτες. Η προβληματική και χρονοβόρα συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεώνει τον Δήμο να εκπονεί με ίδιους πόρους τις απαιτούμενες μελέτες ως θα όφειλε η Περιφέρεια. Και ρωτάμε τον κύριο Μαγιάκη, η Διοίκηση θα έπρεπε να παραμείνει αδρανής απέναντι στην αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης; Εκτός εάν ο κ. Μαγιάκης, θεωρεί τα αντιπλημμυρικά έργα, την κατασκευή του βιοκλιματικού σταθμού στο Ψαλίδι, τα έργα οδοποιίας «έργα βιτρίνας».
Είναι καιρός ο κ. Μαγιάκης, να αποδεχθεί την πραγματικότητα και ας μην του αρέσει αντί να διαστρεβλώνει τα γεγονότα προβάλλοντας προσχηματικά νούμερα. Ο κ. Μαγιάκης, ήταν παρών στη συνεδρίαση για τον Προϋπολογισμό του 2018 και όπως αναλυτικά παρουσίασε ο Δήμαρχος κ. Πατούλης, γνωρίζει πολύ καλά την αλήθεια και ας θέλει να «κωφεύει».
Η αλήθεια είναι ότι με προσπάθεια ετών έχουμε καταφέρει να νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά μας. Οι υποχρεώσεις των παρελθόντων οικονομικών ετών στις 31/7/2017, σημείο αναφοράς του προϋπολογισμού, φτάνουν στα 4.202.588,10 ευρώ, το αντίστοιχο ποσό στις 31/7/2016 ήταν 5.244.236,66 δηλαδή υπάρχει σημαντική μείωση της τάξεως του 1.041.648,56.
·         Ο Δήμος Αμαρούσιου έλαβε από το Υπουργείο Εσωτερικών έγκριση συνολικού ποσού 2.495.594,19 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους . Από το παραπάνω ποσό ο  Δήμος έχει απορροφήσει μέχρι σήμερα το ποσό των 1.571.415,61 και το υπόλοιπο ποσό αναμένεται να απορροφηθεί στο τέλος του 2017 ή μέχρι τα μέσα  2018.

·         Το 2017 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναχρηματοδότηση των δανείων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής και μείωση επιτοκίου με αποτέλεσμα ο Δήμος να έχει ετήσιο όφελος 471.479,62.

·         Επίσης, ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η αναχρηματοδότηση του δάνειου του Δήμου Αμαρούσιου με την Εθνική Τράπεζα με απομείωση της οφειλής αυτής κατά 20% (δηλαδή        με ωφέλεια για το Δήμου ποσού 6.108.439,49 ευρώ  και 15χρονη διάρκεια αποπληρωμής. Η οριστική αυτή ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύει από 1.1.2018
Σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής, παιδείας και πολιτισμού, δεν έχει γίνει καμία περικοπή και απορούμε που την βλέπει ο κύριος Μαγιάκης. Είναι ευρέως αναγνωρισμένο το σπουδαίο κοινωνικό έργο του Δήμου Αμαρουσίου και το ευρύ δίκτυο κοινωνικής προστασίας που διαθέτει. Βρισκόμαστε σταθερά στο πλευρό των συμπολιτών μας που χρήζουν κοινωνικής υποστήριξης και θα συνεχίσουμε ομοίως και το 2018. Θα εξακολουθήσουμε και την επόμενη χρονιά να παρέχουμε πρότυπες κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, στις δεκάδες οικογένειες της πόλης μας που στηρίζουν ακόμη και την καθημερινή τους επιβίωση, στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Θα εξακολουθήσουμε να κρατούμε απλωμένο το Δίκτυ προστασίας που έχουμε ανοίξει και αγκαλιάζει όλο το Μαρούσι, κάθε συμπολίτη μας που χρειάζεται τη στήριξη μας. Απορροφούμε στο σύνολο τους προοριζόμενους πόρους και, σε επίπεδο θεμάτων παιδείας, είμαστε από τους λίγους δήμους που αποδίδουμε τον φόρο ηλεκτροδότησης στις σχολικές επιτροπές, πραγματοποιούμε εκτεταμένα έργα συντήρησης και επισκευής και βελτίωσης των σχολικών υποδομών, γεγονός παραδεκτό από εκπαιδευτική κοινότητα και γονείς.
Η Διοίκηση του Δήμου, με σεβασμό στα χρήματα των πολιτών, εδώ και επτά χρόνια, διατηρεί σταθερά τα ήδη κατά 20%, από το 2013, μειωμένα δημοτικά τέλη. Ο κ. Μαγιάκης, φαίνεται ότι δεν άκουσε ότι χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα δουν μέσα στο 2018 τα δημοτικά τους τέλη να μειώνονται επιπλέον μέχρι και 20%, και περισσότερες από 2.000 οικογένειες της πόλης να επωφελούνται και το 2018 από τις απαλλαγές ή τις μειώσεις κατά 50% στα δημοτικά τέλη.
Την ίδια στιγμή αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες καθαριότητας έχοντας στη διάθεσή μας έναν αξιόμαχο ολοκαίνουριο στόλο 19 οχημάτων προσθέτοντας αξία στα χρήματα των δημοτών.
Ο Δήμος δεν έχει αποδεσμεύσει κανέναν από τους χώρους για κοινωφελή σκοπό  μέσα στο 2017 και ούτε πρόκειται να πράξει κάτι τέτοιο μέσα στο 2018 και ικανοποιείται κάθε αίτημα στο πλαίσιο δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μέσα στο 2018 προβλέπεται και είναι μέσα στις προτεραιότητες Διοίκησης η αναθεώρηση του πρώην Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και νυν Τοπικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και για τον λόγο αυτό έχει εγγραφεί ενδεικτική πίστωση στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης. Όσον αφορά στις επεκτάσεις ένταξης νέων περιοχών βρίσκονται σε εξέλιξη για επανένταξη η Π.Ε. Ελληνική Παιδεία (φάση ανάρτησης στο Δημοτικό Κατάστημα), η Πολεοδομική Ενότητα Καρπάθικα – Ηπειρώτικα (είχε καθυστερήσει λόγω της οριοθέτησης του Ρέματος Σαπφούς. Μετά την έγκριση της οριοθέτησης πλέον ολοκληρώνεται η διαδικασία. Παράλληλα, είναι στις άμεσες προτεραιότητες της Διοίκησης η επέκταση της περιοχής ανατολικά του Κοιμητηρίου, το τμήμα της Π.Ε Αναβρύτων (προάστιο Αγγελοπούλου), το τμήμα στο Στούντιο Άλφα κτλ. και μετά την έγκριση του Προεδρικού Διατάγματος από την κεντρική Διοίκηση που θα καθορίζει τις χρήσεις γης, ο Δήμος έχει προγραμματίσει την αναθεώρηση του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως.
Τέλος, ο κ. Μαγιάκης, ξεχνά τα έργα της βιοκλιματικής ανάπλασης του Κέντρου και της πλατείας Αγίας Λαύρας, ξεχνά την κατασκευή του υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία Ευτέρπης που θα παραδοθεί στους κατοίκους μέσα στο 2018, δεν άκουσε φαίνεται για την ώριμη μελέτη ύψους 5 εκατ. ευρώ για βιώσιμη κινητικότητα μέσα στην πόλη, όπως και για την παράδοση το αμέσως επόμενο διάστημα 4 νέων λεωφορείων τελευταίας τεχνολογίας για την ενίσχυση του στόλου της δημοτικής μας συγκοινωνίας.
Θα του συνιστούσαμε στην επόμενη συνεδρίαση συζήτησης δημοτικού προϋπολογισμού να είναι πιο συγκεντρωμένος γιατί εκτίθεται απέναντι στον Μαρουσιώτικο λαό.


  

Απάντηση του Δήμου Αμαρουσίου στην δημοτική σύμβουλο Μ. Διακολιού


Η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Αμαρουσίου θα φέρει ανάπτυξη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για τα παιδιά μας
Η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάδειξης κι ενίσχυσης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης μας.
Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, εκτελούμε έργα και παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τη λειτουργικότητα της πόλης, βελτιώνουν τη ζωή κατοίκων κι επισκεπτών, ενισχύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιουργούν θέσεις εργασίας.
Σε μια χώρα με τουριστικό χαρακτήρα όπως η Ελλάδα, που προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο, είναι λογικό κάθε πόλη που διαθέτει τα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Αμαρουσίου, να θέτει ως προτεραιότητα να προσελκύσει ένα μεγάλο κομμάτι από την "πίτα" των επισκεπτών αυτών.
Η ενίσχυση του θεματικού τουρισμού είναι ένας τρόπoς που επιλέγουν σε παγκόσμιο επίπεδο όλες οι πόλεις, για να προσελκύσουν επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Τις πρακτικές, λοιπόν, που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο από τους Δήμους,  εφαρμόζουμε και στην πόλη μας. Αναδεικνύουμε ως Δήμος τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας, κι επιλέγουμε ως βασικό πυλώνα τοπικής ανάπτυξης κι ενίσχυσης της απασχόλησης την προώθηση του τουρισμού υγείας.
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τις επιχειρήσεις της πόλης μας, αξιοποιούμε το επιστημονικό δυναμικό που εργάζεται στο Μαρούσι και με εξωστρεφείς δράσεις αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που στόχο έχουν την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και τη βελτίωση του εισοδήματος των συμπολιτών μας.
Η συμμετοχή του Δήμου Αμαρουσίου στην έκθεση για τον Τουρισμό Υγείας υπηρετεί το δικό μας αναπτυξιακό όραμα.
Είναι η δική μας απάντηση αισιοδοξίας κι αυτοπεποίθησης στη σημερινή γκρίζα πραγματικότητα που διαιωνίζουν αντιλήψεις και πρακτικές σαν αυτές που υποστηρίζει η κα Διακολιού, η οποία λέει ΟΧΙ σε δημιουργικές πρωτοβουλίες, χωρίς να προτείνει κάποιο εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης της πόλης μας.
Στη μιζέρια της κυρίας Διακολιού απαντάμε με δημιουργικές δράσεις και πρωτοβουλίες.
Δεν θα επιτρέψουμε οι δυνάμεις της αντίδρασης και της οπισθοδρόμησης να πάνε την πόλη μας πίσω.Ο ΙΣΑ θα συνδράμει οικονομικά για την επαναλειτουργία των ιατρείων των ιατρών μελών του και τη στήριξη της ΠΦΥ στις πληγείσες περιοχές


Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε συνέχεια της επίσκεψης του προέδρου του Γ. Πατούλη και μελών του Δ.Σ. στις πληγείσες περιοχές απέστειλε την αρμόδια επιτροπή η οποία έκανε καταγραφή των ζημιών σε 5 ιατρούς μέλη του που τα ιατρεία τους είχαν καταστραφεί. Ο ΙΣΑ εκφράζει τη συμπαράστασή του στους ιατρούς των περιοχών που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία και σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ θα αποζημιώσει τους ιατρούς αυτούς και θα στηρίξει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ώστε να επαναλειτουργήσουν άμεσα όλοι οι φορείς και να ενισχυθεί η υγειονομική κάλυψη των περιοχών.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης ανέφερε τα εξής:
«Είμαστε συγκλονισμένοι από αυτή την τραγωδία που έπληξε τη χώρα και την άδικη απώλεια των συμπολιτών μας. Θα συνδράμουμε με όσα μέσα διαθέτουμε στην προσπάθεια ανακούφισης των πληγέντων και στα ιατρεία των μελών μας.»

Με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Καλησπέρα Όνειρο» έπεσε η αυλαία στις «Μουσικοθεατρικές Βραδιές Νοεμβρίου στο Μαρούσι»


Με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Καλησπέρα Όνειρο», στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Ελληνικής Κεραμικής, την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017, έπεσε η αυλαία στις «Μουσικοθεατρικές Βραδιές Νοεμβρίου στο Μαρούσι».
Το κοινό απόλαυσε στην παράσταση διαχρονικά τραγούδια μεγάλων δημιουργών, όπως των Θεοδωράκη, Χατζηδάκι, Ξαρχάκου, Καλδάρα, Μαρκόπουλου, Σουγιούλ, Πλέσσα, Ρεμπούτσικα, Μουζάκη, Μωράκη, Τσάπλιν, Κοέν, καθώς και της τραγουδοποιού – ηθοποιού Μαριαλένας Οικονομίδου.


Την εκδήλωση άνοιξε η κα Οικονομίδου, η οποία στο σύντομο χαιρετισμό της ευχαρίστησε το Δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Γιώργο Πατούλη για τη φιλοξενία στο ζεστό χώρο του Κέντρου Ελληνικής Κεραμικής, αλλά και για την αμέριστη στήριξή του στη καλλιτεχνική δημιουργία και έκφραση.
Ούτε ο προϋπολογισμός του 2018 αναγνωρίζει την ανάγκη για ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας


Μόνο με Αποκέντρωση και Τοπική Ανάπτυξη θα βγει η χώρα από την κρίση

Οριακή αύξηση των Κ.Α.Π., επίτευξη ακόμη μεγαλύτερων πλεονασμάτων από τους Δήμους, καμία αναφορά για απόδοση των παρακρατηθέντων και μεγάλη  μείωση των πόρων για δημόσιες επενδύσεις είναι αυτά που επιφυλάσσει κατά κύριο λόγο ο προϋπολογισμός του 2018 για την Αυτοδιοίκηση.
Με βάση αυτά τα δεδομένα,
·         η Αυτοδιοίκηση για μια ακόμη χρονιά καλείται να σηκώσει το βάρος της επίτευξης δημοσιονομικών πλεονασμάτων, όταν το υπόλοιπο Κράτος εξακολουθεί να παράγει ελλείμματα. Και το 2018, η Τ.Α. καλείται να εμφανίσει τεράστια πλεονάσματα, ( σύμφωνα με τον ΚΠ 2018, 342 εκατ. €), όταν όλοι γνωρίζουν ότι οι Δήμοι λειτουργούν στα όρια τους.  Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ οι ΚΑΠ σε σχέση με τις προβλέψεις του ΜΠΔΣ, μειώθηκαν κατά 126 εκατ. € και το κόστος μισθοδοσίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 68 εκατ. €, τα αντίστοιχα πλεονάσματα προβλέπεται να μειωθούν μόνο κατά 56 εκατ. €.
·         οι Δήμοι καλούνται να λειτουργήσουν δομές και να προσφέρουν  υπηρεσίες στους πολίτες χωρίς να διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους, με δεδομένο ότι έχει γίνει περικοπή κατά 65% στη χρηματοδότησή της από το Κεντρικό Κράτος τα τελευταία οκτώ χρόνια.
·         μεγάλος «χαμένος» είναι οι δαπάνες για επενδύσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που προβλέπεται να μειωθούν κατά 335 εκατ. €. Τονίζουμε  ότι σε όλη την Ευρώπη συζητούν για τον αναπτυξιακό ρόλο των τοπικών δημόσιων επενδύσεων και ότι το ζητούμενο στη χώρα μας είναι η ανάκαμψη και ανάπτυξη, που όμως δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς επενδύσεις.
·         είναι προς τη θετική κατεύθυνση το γεγονός ότι οι  προβλεπόμενοι ΚΑΠ για το 2018 είναι κατά 4,63% μεγαλύτεροι από τις εκτιμήσεις υλοποίησης του 2017, 4,01% μεγαλύτεροι από τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού του 2017, αλλά και 5,16% μικρότεροι από το 2016. Η διαφορά μεταξύ 2016-2018 οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μη απόδοση της νέας γενιάς παρακρατηθέντων.
·         Επίσης, οι προβλέψεις για τους ΚΑΠ της συνολικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε σχέση με τα εγγεγραμμένα κονδύλια στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021, είναι κατά 126 εκατ. € μικρότερες.
Η εφαρμογή του Ν. 3852/2010
Σε εκατ. €

Συνολικά έσοδα
% Ν. 3852
Έσοδα ΟΤΑ
Διαφορά
Φόρος Εισοδήματος
13.137
2.798
1.235
1.563
ΦΠΑ
15.845
1.901
1.000
901
Φόρος Περιουσίας
3.379
382
167
215
ΣΥΝΟΛΟ

5.081
2402
2.679

Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι τα ποσά που προβλέπονται στον ΚΠ2018 για τους ΚΑΠ είναι λιγότερο από τα μισά από αυτά που προβλέπει ο Ν. 3852/2010.
Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο τα ΠΟΕ για το έτος 2018, που δεν έχουν ενταχθεί στον παραπάνω πίνακα, είναι:

Έσοδα 2018 από Παρελθόντα Οικονομικά Έτη
Σε εκατ. €

Σύνολο
% Ν. 3852
Άμεσοι φόροι ΠΟΕ
1.718
366
Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ
851
102
ΣΥΝΟΛΟ

468

Μόνο η ένταξη των εσόδων ΠΟΕ, στο καλάθι των ΚΑΠ, θα προκαλούσε αύξηση 468 εκατ. €.
Τέλος επισημαίνεται ότι οι αυξήσεις που προβλέπονται στα συνολικά έσοδα του Φόρου Εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ είναι μεγαλύτερες από την προβλεπόμενη αύξηση των ΚΑΠ.
Συμπέρασμα
Ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2018, παρά τις οριακές μεταβολές του, δεν μπόρεσε να κινηθεί σε διαφορετικό μήκος κύματος από τους προηγούμενους. Από την άποψη αυτή οι βασικοί στόχοι που έχουν τεθεί από την ΚΕΔΕ παραμένουν σε ισχύ.
Υπενθυμίζεται ότι οι δήμοι δεν διεκδικούν αυξήσεις. Απαιτούν:
·         την εφαρμογή του Συντάγματος και του Ν. 3852/2010
·         Ο διάλογος για τη νέα γενιά παρακρατηθέντων να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σύντομα
·         Να μην υπάρξει καμία περαιτέρω μείωση των ΚΑΠ, ακόμα και από τους «τσεκουρεμένους» πόρους του ΜΠΔΣ
·         Να υπάρξει γενναία αύξηση της ΣΑΤΑ

·         Να αποδοθούν στους Δήμους οι πόροι που τους αφαιρέθηκαν με αποφάσεις του Κεντρικού Κράτους τα προηγούμενα χρόνια.

Στα Ιωάννινα από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ


Στο επίκεντρο του Συνεδρίου η  μεταρρύθμιση στο μοντέλο λειτουργίας του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με βασικούς άξονες την αποκέντρωση και την τοπική ανάπτυξη

Με κεντρικό μήνυμα “Αλλάζουμε. Το Κράτος, τις ζωές μας, την Ελλάδα”, η ΚΕΔΕ διοργανώνει το Ετήσιο Τακτικό της Συνέδριο από την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου έως το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017, στα Ιωάννινα στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου Grand Serai.
Στο επίκεντρο του Συνεδρίου θα βρεθεί το ζήτημα της μεταρρύθμισης στο μοντέλο λειτουργίας του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με βασικούς άξονες την αποκέντρωση, την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.
Παράλληλα θα συζητηθούν θέματα που απασχολούν το σύνολο των αιρετών της χώρας, όπως τα οικονομικά των δήμων, η ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών και η τοπική ανάπτυξη.
Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν θεματικές ενότητες που σχετίζονται με τα «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης στους ΟΤΑ, την κοινωνική πολιτική, την υγεία, την απασχόληση, το μεταναστευτικό ζήτημα, τις προληπτικές μορφές ελέγχου στους ΟΤΑ, το περιβάλλον και την πολιτική προστασία.
Επιπρόσθετα θα παρουσιαστούν οι μελέτες που εκπόνησε το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) για λογαριασμό της ΚΕΔΕ για τα ευρωπαϊκά εκλογικά συστήματα και τη φορολογική αποκέντρωση.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και οι απαντήσεις που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο που απεύθυνε η ΚΕΔΕ στους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης, με αφορμή τη διεξαγωγή του.
Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία της Ένωσης μέσω της οποίας τέθηκαν όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν σήμερα το θεσμό της αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και δόθηκε η δυνατότητα στους αιρετούς και τους πολίτες να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέσω πολλαπλών επιλογών.
Τα συμπεράσματα από τις απαντήσεις που δόθηκαν θα αποτελέσουν μέρος των θέσεων που θα κατατεθούν στο Συνέδριο και θα καθορίσουν το περιεχόμενο του τελικού ψηφίσματος
Επιπλέον, για πρώτη φορά, θα υπάρξει θεματική ενότητα που θα απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη δήμων, με στόχο τη  συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού των δήμων, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στα καθήκοντά τους.
Στο Συνέδριο έχουν προσκληθεί να παραστούν μέλη της κυβέρνησης, αρχηγοί κομμάτων, εκπρόσωποι κομμάτων που συμμετέχουν στο Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα, εκπρόσωποι αυτοδιοικητικών φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και του επιστημονικού κόσμου.  
Με αφορμή τη διεξαγωγή του Συνεδρίου ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης επισήμανε:  «Το Συνέδριο διεξάγεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη, για το μέλλον της χώρας μας, χρονική συγκυρία. Σε αυτό το πλαίσιο οφείλουν όλοι οι θεσμικοί και κοινωνικοί φορείς της Πατρίδας μας να ενώσουν τις δυνάμεις τους, ώστε να συμβάλλουν δημιουργικά στην εθνική προσπάθεια για την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της Ελλάδας.

Η μεταρρύθμιση της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αναγκαία για να αλλάξουμε το Κράτος, τις ζωές μας και τη Χώρα.  Αφορά όλους τους πολίτες, καθώς συνδέεται άμεσα με το μέλλον της Ελλάδας και αποτελεί προϋπόθεση για να οδηγηθεί στην ανάπτυξη, μετά από οκτώ χρόνια κρίσης που εξελίσσεται σε παρακμή».

Σπουδαστές του Δ.ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής φιλοξενήθηκαν στο Δημαρχείο Αμαρουσίου για τις ανάγκες πρακτικής άσκησης


Το Δημαρχείο Αμαρουσίου επισκέφθηκαν οι σπουδαστές Δ.ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής, της ειδικότητας Τεχνικός Χειριστής Π.Υ. και Τηλεφωνικών Κέντρων με προβλήματα όρασης, προκειμένου να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση της ειδικότητάς τους στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου και στη Γραμμή Δημότη.   
Τους έξι σπουδαστές με τους εκπαιδευτικούς τους κ. Πολυχρόνη Πολυχρονιάδη και κα Γεωργία Κυριτσοπούλου υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Δημάρχου, Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Σπύρος Σταθούλης.
Μετά την ξενάγηση στις υπηρεσίες του Δήμου και την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο κ. Σταθούλης δέχθηκε τις θερμές ευχαριστίες των παιδιών και των εκπαιδευτικών τους για τη θερμή φιλοξενία στο Δημαρχείο Αμαρουσίου και για την ευκαιρία που είχαν να δουν εκ του σύνεγγυς τη λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου.

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Απάντηση Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σταθούλη στην Περιφέρεια Αττικής για το Σικιαρίδειο Ίδρυμα


Η απάντηση του Αντιδημάρχου Αμαρουσίου κ. Σταθούλη σε όσα δήλωσαν κύκλοι της Περιφέρειας για το θέμα του Σικιαριδείου είναι η εξής:

“Η Περιφέρεια Αττικής για άλλη μια φορά αποποιείται των ευθυνών της. Ως άλλος Πόντιος Πιλάτος νίπτει τας χείρας της σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την λειτουργία του Σικιαριδείου Ιδρύματος και των εργαζομένων σε αυτό. Αρκείται στο ρόλο του παρατηρητή γιατί προφανώς  ως εκεί μπορεί. Λειτουργεί ως υπηρεσιακός ταμίας των χρημάτων των Ελλήνων φορολογουμένων αδιαφορώντας για τους πολίτες και τα προβλήματά τους.
Δυστυχώς για την Περιφέρεια, οι πολίτες έχουν ανάγκη από θεσμούς που είναι κοντά στους ίδιους και όχι από υπηρεσιακούς διεκπεραιωτές.»

Παράδοση από το Δήμαρχο Αμαρουσίου Γ. Πατούλη σε μέλη της εθελοντικής ομάδας Πολιτικής Προστασίας των πιστοποιητικών εκπαίδευσης σε θέματα δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης


Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης και εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στη δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση παρέδωσε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης σε 11 εθελοντές της εθελοντικής ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, στο περιθώριο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017.  
Τα σεμινάρια που περιελάμβαναν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση,  υλοποιήθηκαν από την Πυροσβεστική Ακαδημία στα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων  που ανήκουν στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Παρουσία του Διοικητή Πυροσβεστικής Αθηνών, Ταξιάρχου Μιχάλη Ανδριόπουλου και του Διοικητή του 9ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών Αλέξιου Ράπανου, και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Πατούλης, παραδίδοντας τα πιστοποιητικά, ευχαρίστησε από καρδιάς τόσο τους εκπαιδευτές, όσο και τους εκπαιδευόμενους και υπογράμμισε ότι «οι 52 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης μπορούν θα αποβούν σωτήριες όταν και όπου χρειασθεί για την πόλη και τους πολίτες μας.»
Η εθελοντική ομάδα της Πολιτικής Προστασίας έχει αποδείξει εμπράκτως την αφοσίωση και την προσφορά της προς το συνάνθρωπο, ευρισκόμενη πάντα  στην πρώτη γραμμή. Όπως, το καλοκαίρι στις πυρκαγιές και πρόσφατα στους πληγέντες από τις φονικές πλημμύρες στη Μάνδρα Αττικής, προσφέροντας με κάθε τρόπο τη βοήθεια της.                                     


Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών με ακόμη χαμηλότερο κόστος και με επίκεντρο τον άνθρωπο,ο στόχος του προϋπολογισμού 2018 Δήμου Αμαρουσίου


Γ. Πατούλης: Παρά την οικονομική κρίση πετυχαίνουμε τους στόχους μας γιατί έχουμε Όραμα, Σχέδιο και Αποτελεσματικότητα
Η στρατηγική, οι προτεραιότητες και οι άξονες της δημοτικής πολιτικής για την επόμενη χρονιά αποτυπώνονται ξεκάθαρα στον προϋπολογισμό του 2018 και το Τεχνικό Πρόγραμμα που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμαρουσίου στη συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου 2017. 
Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι «ο δρόμος της εξυγίανσης και του νοικοκυρέματος είναι μονόδρομος» και επεσήμανε:
 Για μια ακόμη φορά όλη η προσπάθεια νοικοκυρέματος και εξυγίανσης  έγινε χωρίς να καταργηθεί ούτε μία δημοτική υπηρεσία, χωρίς να κλείσει ούτε μια κοινωνική δομή. Χωρίς να αυξηθούν ούτε ένα ευρώ τα ανταποδοτικά τέλη.
Έγινε ένα μεγάλο έργο το οποίο ωφελεί την πόλη και τους πολίτες. Η επιτυχία μας αντανακλάται στα πρόσωπα των συμπολιτών μας που ωφελούνται από τις υπηρεσίες μας. Πίσω από τα θετικά νούμερα των οικονομικών μας απολογισμών και προϋπολογισμών κρύβονται οι πραγματικά ωφελούμενοι της οικονομικής μας πολιτικής. Είναι οι συμπολίτες μας. Είναι τα χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις που θα δουν μέσα στο 2018 τα δημοτικά τους τέλη να μειώνονται μέχρι και 20%.
Τα δημοτικά τέλη, τα ήδη από το 2013 μειωμένα κατά 20%. Είναι οι περισσότερες από 2.000 οικογένειες της πόλης που θα επωφεληθούν και το 2018 από τις απαλλαγές ή τις μειώσεις κατά 50% στα δημοτικά τέλη.»
Νέος προϋπολογισμός με ακόμη μεγαλύτερη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Ο.Τ.Α.
Στο νέο προϋπολογισμό τα οικονομικά δεδομένα επηρεάζονται από την κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Ο.Τ.Α.Ο προϋπολογισμός του 2018 δίνει έμφαση στην ενίσχυση της ασκούμενης πολιτικής και στηρίζεται στα παρακάτω πραγματικά δεδομένα:
·      Τη μείωση πάνω από 70% τα τελευταία χρόνια της κρατικής χρηματοδότησης προς την Αυτοδιοίκηση.
·      Στη σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης των τελευταίων ετών στον τομέα των τακτικών εσόδων του Δήμου.
Το κλείσιμο εκατοντάδων επιχειρήσεων, τα τελευταία χρόνια, αλλά και η αδυναμία όλο και μεγαλύτερου αριθμού νοικοκυριών να ανταποκριθεί σε βασικές υποχρεώσεις, οδήγησε σε κατακόρυφη μείωση των εσόδων μας από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα. Μεταξύ 2010 και 2017 η μείωση των εσόδων μόνον από ανταποδοτικά τέλη ξεπερνά τα 7.559.006,14 ευρώ. Τα δε συνολικά τακτικά έσοδα για την ίδια περίοδο ήταν το 2010 50.947.696,45 ευρώ και το 2017 θα φτάσουν τα 36.616.224,12 ευρώ. Λιγότερα δηλαδή κατά 14.331.472,33 ευρώ.
·         Με τον προϋπολογισμό του 2018, ο Δήμος Αμαρουσίου καλείται να λειτουργήσει με λιγότερα χρήματα, χωρίς να περικόψει υπηρεσίες και κυρίως χωρίς να επιβαρύνει επιπλέον έστω και ελάχιστα τους πολίτες.    
Κανένα βάρος από τα χρέη του παρελθόντος      
Ο στόχος «υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και λειτουργίας του Δήμου με ακόμη μικρότερο κόστος  θα επιτευχθεί καθώς:
·      Στηρίζεται στο έργο και την προσπάθεια των προηγούμενων ετών και στο νοικοκύρεμα των οικονομικών. Οι υποχρεώσεις των παρελθόντων οικονομικών ετών (πίνακας οφειλών) στις 31/7/2017, φτάνουν στα 4.202.588,10 ευρώ, το αντίστοιχο ποσό στις 31/7/2016 ήταν 5.244.236,66 δηλαδή υπάρχει σημαντική μείωση της τάξεως του 1.041.648,56
·      Ο Δήμος Αμαρούσιου έλαβε από το Υπουργείο Εσωτερικών έγκριση συνολικού ποσού 2.495.594,19 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους . Από το παραπάνω ποσό ο  Δήμος έχει απορροφήσει μέχρι σήμερα το ποσό των 1.571.415,61 και το υπόλοιπο ποσό αναμένεται να απορροφηθεί στο τέλος του 2017 ή μέχρι τα μέσα  2018.
·      Το 2017 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναχρηματοδότηση των δανείων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής και μείωση επιτοκίου με αποτέλεσμα ο Δήμος να έχει ετήσιο όφελος 471.479,62.
·      Επίσης, ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η αναχρηματοδότηση του δάνειου του Δήμου Αμαρούσιου με την Εθνική Τράπεζα με απομείωση της οφειλής αυτής κατά 20% (δηλαδή με ωφέλεια για το Δήμου ποσού 6.108.439,49 ευρώ και 15χρονη διάρκεια αποπληρωμής. Η οριστική αυτή ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύει από 1.1.2018.
Άρα ο προϋπολογισμός του 2018 δεν κουβαλά κανένα βάρος από τα χρέη του παρελθόντος. Κι όχι μόνον δεν θα τα κουβαλά, αλλά σήμερα στο ταμείο μας υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα που μας επιτρέπουν να καλύψουμε ακόμη και έκτακτες ανάγκες που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον.
Το ύψος αυτών των διαθεσίμων ξεπερνά σήμερα τα 30.017.658,86 ευρώ και αποτελεί ένα ασφαλές μαξιλάρι για μελλοντικές ανάγκες και υποχρεώσεις.
Χαμηλότερα έξοδα σε σχέση με το 2017
Ο προϋπολογισμός του 2018 προβλέπει, επίσης, χαμηλότερα έξοδα, σε σχέση με το 2017.Και η πρόβλεψη αυτή στηρίζεται στην προσπάθεια νοικοκυρέματος που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, μέσα από την υλοποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Εξυγίανσης, τον περιορισμό όλων των δαπανών, την εκκαθάριση των δημοτικών επιχειρήσεων και τη μείωση των νομικών προσώπων του Δήμου, την επίτευξη οικονομιών κλίμακος, τον εξορθολογισμό των προμηθειών, την επαναδιαπραγμάτευση των επιτοκίων και την επιμήκυνση των δανειακών υποχρεώσεων, στην υιοθέτηση νέων εργαλείων χρηματοοικονομικής διαχείρισης και καθημερινής παρακολούθησης των οικονομικών μας μεγεθών, στην ενίσχυση της διαφάνειας σε όλα τα στάδια λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων με οικονομικό αντικείμενο.
Η συνεχής εφαρμογή μιας πολιτικής οικονομικής εξυγίανσης, επιτρέπει να κλείσει το 2018 με ισοσκελισμένο τον προϋπολογισμό της τρέχουσας χρονιάς, μέσα στους στόχους που είχαν τεθεί με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης και το Παρατηρητήριο.
Μια ακόμη χρονιά έργων για το Μαρούσι κόντρα στην παθογένεια του συστήματος χρηματοδοτήσεων
Στον Προϋπολογισμό του 2018 διασφαλίζεται, επίσης, ότι η επόμενη χρονιά θα είναι μια ακόμη χρονιά έργων στην πόλη μας.
 Με ένα Τεχνικό Πρόγραμμα συνολικού ύψους 55.000.000 ευρώ περίπου, με τα νέα έργα εξ αυτών να αγγίζουν τα 50.000.000 ευρώ, και έχοντας ώριμες μελέτες, ο Δήμος διεκδικεί τη χρηματοδότησή τους από το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ στο μεγαλύτερο μέρος του, καθώς, επίσης, από την Περιφέρεια, το Πράσινο Ταμείο και άλλες πηγές.
Η παθογένεια που συναντάται σε επίπεδο συνεργασίας αλλά και συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών της Περιφέρειας, είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην προώθηση της υλοποίησης των έργων.
Μέσα από το Τεχνικό Πρόγραμμα το 2018 θα υλοποιηθούν μεταξύ άλλων:
·      Με ολοκληρωμένες, ώριμες μελέτες για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για το σύνολο των πολεοδομικών ενοτήτων του Δήμου (Κοκκινιά, Ανάβρυτα, Σωρός, Νέο Μαρούσι, Παράδεισος, Κέντρο Νέο Τέρμα, Άγιος Νικόλαος, Αγία Φιλοθέη),με μελέτη για τα έργα διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς. Πρόκειται για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας συνολικού προϋπολογισμού 20.000.000 ευρώ.
·      Για έργα οδοποιίας (διανοίξεις οδικών τμημάτων, αποκαταστάσεις οδικού δικτύου), για έργα διαμόρφωσης πεζοδρομίων, βελτίωσης προσβασιμότητας, για την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ 580 Ψαλιδίου.
Για όλα τα προαναφερόμενα έργα, που αφορούν σε χρηματοδότηση ύψους τουλάχιστον 35.000.000 ευρώ, η Περιφέρεια είναι υπόλογη και έκθετη.
·      Στο Τεχνικό πρόγραμμα εντάσσονται, επίσης, έργα που αφορούν στην συντήρηση – βελτίωση των κτιριακών υποδομών του Δήμου
·      Έργα που αφορούν στην ενίσχυση των αθλητικών υποδομών
·      Με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την απόκτηση μέσα στο 2018 ενός ακόμα ιστορικού κτιρίου.
·      Ο Δήμος έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες ένταξης τεχνικών δελτίων στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Βορείου Τομέα Αθηνών για τα έργα:
α. Βελτίωση προσβασιμότητας και ανάπλαση της οδού Νερατζιωτίσσης (Οδός Δήμητρος – Smart Plaza) μέχρι Εκκλησάκι Νερατζιωτίσσης (Οδός Ανδρονίκου) – δημιουργία έξυπνης πλατείας,
β. Ανακατασκευή αθλητικού κέντρου «Σπύρος Λούης» και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου,
γ. Κατασκευή πολυχώρου τέχνης και πολιτισμού σε οικόπεδο επί των οδών Βασ. Σοφίας 85, Σουρή και Πλαστήρα,
δ. Κατασκευή βιοκλιματικού βρεφονηπιακού σταθμού στο Βόρειο Τμήμα του Ο.Τ 580 στην πολεοδομική ενότητα Ψαλιδίου,
ε. Μετασκευή Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού (Βασ. Σοφίας 85) για την ίδρυση και φιλοξενία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων – Συνεργασία με CORALLIA,
στ. Ανάπλαση Οδού Κυπρίων Αγωνιστών με ορθολογική διαχείριση ομβρίων υδάτων – κήποι βροχής,
ζ. Πράσινες στέγες σε σχολικά κτίρια (7ο Γυμνάσιο, 8ο Λύκειο, 15ο Δημοτικό Σχολείο),
η. Πράσινο Δώμα σε Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου στη συμβολή των οδών Καΐρη και Κυπρίων Αγωνιστών Ο.Τ.729 στην περιοχή Νέο Μαρούσι,
θ. Ανάπλαση O.T 9760 και γύρω περιοχής.
Στην τοποθέτηση του ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης υπογράμμισε: «Λειτουργούμε κόντρα στην παθογένεια του συστήματος χρηματοδοτήσεων. Σχεδιάζουμε, διεκδικούμε, υλοποιούμε έργα παρακαταθήκη για την πόλη μας, για τις επόμενες γενιές της πόλης μας, με γνώμονα αφενός τις διαπιστωθείσες από τις υπηρεσίες του Δήμου ανάγκες των πολιτών, αφετέρου το όραμα της Διοίκησης για την υλοποίηση τεχνικών έργων που θα συμβάλουν αισθητά στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Και πάντοτε εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία  από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.»
Ο Δήμος Αμαρουσίου στηρίζει όσους έχουν ανάγκη
Ο Δήμος Αμαρουσίου θα εξακολουθήσει και την επόμενη χρονιά να παρέχουμε πρότυπες κοινωνικές υπηρεσίες στις δεκάδες οικογένειες της πόλης μας που στηρίζουν ακόμη και την καθημερινή τους επιβίωση, στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.
Θα εξακολουθήσει να κρατά απλωμένο το Δίκτυ προστασίας που έχει ανοίξει και αγκαλιάζει όλο το Μαρούσι, κάθε συμπολίτη μας που χρειάζεται τη στήριξη μας. Μέσα από το Κοινωνικό μας Παντοπωλείο, το Δημοτικό Πολυιατρείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, τη Γωνιά Αγάπης και Αλληλεγγύης, το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» τα Προγράμματα Πρόληψης Υγείας, το Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, το Κέντρο Ημέρας νόσου Αλτζχάιμερ.
Μέσα από τον προϋπολογισμό του 2018 θα διασφαλίζεται ότι και την επόμενη χρονιά το ΚΑΠΗ του Δήμου θα αποτελέσει και την χρονιά που μας έρχεται κυψέλη δημιουργικής απασχόλησης και αναψυχής.