Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

H διαχείριση των αστικών αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων υλικών αποτελεί υπόθεση των Δήμων Τις θέσεις και προτάσεις της ΚΕΔΕ παρουσίασε ο Πρόεδρος της Γ. Πατούλης, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου του Δικτύου ΦΟΔΣΑ


«Το ζήτημα αφορά αποκλειστικά τους Δήμους. Δεν θα επιτρέψουμε να αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς»

Την αδιαπραγμάτευτη και πάγια θέση της ΚΕΔΕ πως η διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων είναι ένα ζήτημα που πρέπει να χειρίζονται αποκλειστικά οι Δήμοι, χωρίς κηδεμονίες, διατύπωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης στη σύνοδο του Δικτύου ΦΟΔΣΑ με θέμα «Παρόν και Μέλλον στη διαχείριση στερεών αποβλήτων» που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Κατά την τοποθέτηση του, ο κ. Πατούλης ανέπτυξε τους άξονες στρατηγικής και τις βασικές θέσεις της ΚΕΔΕ για το ζήτημα οι οποίες είναι προϊόν ουσιαστικής διαβούλευσης με όλους τους ΦΟΔΣΑ και όλους τους φορείς αυτοδιοίκησης και οι οποίες συνοψίζονται στις εξής:
·         Η θεσμική αρμοδιότητα στη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων είναι ευθύνη της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, η οποία και εισπράττει από τους πολίτες ανταποδοτικά τέλη για τις υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχει.
·         Ο δημόσιος χαρακτήρας της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων είναι συνταγματικά κατοχυρωμένος και προφανώς δεν συναρτάται από τον τρόπο υλοποίησης και λειτουργίας των επιμέρους εγκαταστάσεων και δράσεων που προβλέπονται στους οικείους περιφερειακούς σχεδιασμούς.
·         Παρουσιάζονται αυθαίρετα ως ρεαλιστικοί στόχοι, για τα επόμενα πέντε χρόνια, στόχοι που προσεγγίστηκαν και σε κάποιες περιπτώσεις επιτεύχθηκαν σε ορίζοντα 20ετίας. Εμείς ως ΚΕΔΕ δεν πρόκειται να αποδεχθούμε στόχους που γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι δεν είναι εφικτό να υλοποιηθούν, επειδή κάποιοι θέλουν να βάλουν αυτογκόλ στην Αυτοδιοίκηση. 
·         Για τα ΣΔΙΤ η ΚΕΔΕ πιστεύει ότι πρέπει να εξετάσουμε όλες τις δυνατές λύσεις χρηματοδότησης με μόνο κριτήριο τη βιωσιμότητα των συστημάτων από περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική και τεχνολογική άποψη και να ζητήσει μια συγκεκριμένη εξέταση των έργων, ένα προς ένα. Δεν είμαστε αντίθετοι σε κανένα τρόπο χρηματοδότησης και διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων αρκεί να τηρούνται τα πιο πάνω κριτήρια.
·         Για τα νησιά πιστεύουμε ότι απαιτείται άμεσα μια νέα θεώρηση, με έμφαση στην ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή, αξιοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών και ανάδειξη του εθνικού χαρακτήρα των νησιών μέσω της προώθησης της ιδέας των νησιών μηδενικών αποβλήτων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΔΣΑ

Ο κ. Πατούλης, επικαλούμενος και  τη σχετική ομόφωνη απόφαση της ΚΕΔΕ υπογράμμισε την ανάγκη οι ΦΟΔΣΑ να είναι βιώσιμοι, λειτουργικοί, με διασφαλισμένους πόρους και επισήμανε πως «δεν πρέπει πρωτοβουλίες της Κεντρικής Κυβέρνησης να δημιουργούν εμπόδια σε σχεδιασμό, έργα και προγραμματισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη».
Σε σχέση με τη χωρική τους αναφορά τόνισε πως δεν είναι εφικτό να υπάρξει ομοιογενής νομική προσωπικότητα παντού για τους ΦΟΔΣΑ ούτε ενιαία ανθρωπογεωγραφική αναφορά και πρόσθεσε πως θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας φορέων διαχείρισης και πέραν του ενός Περιφερειακού Φορέα χωρίς όμως να παραβιάζεται το επίπεδο της χωρικής ενότητας του νομού (περιφερειακής ενότητας).
Σε κάθε περίπτωση, ανέφερε, την ανάγκη αυτή μπορούν να διαπιστώσουν και να έχουν την αποκλειστική ευθύνη να το αποφασίσουν οι φορείς της Α’ βάθμιας Αυτοδιοίκησης, και καμία άλλη κοντόφθαλμη και χωρίς κριτήρια λογική.
Παράλληλα σημείωσε πως δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν περιορισμοί στη νομική μορφή, των νέων φορέων διαχείρισης των ΔΙΣΑ και επισήμανε πως ο Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας για τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ απαντά σε κάθε ανάγκη και σχήμα που οι φορείς της αυτοδιοίκησης θ’ αποφασίσουν, ως τη βέλτιστη επιλογή.

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Επιπρόσθετα ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε την ανάγκη διευθέτησης συγκεκριμένων ζητημάτων πέρα από αυτών που καλείται να ρυθμίσει το Σχέδιο Νόμου για τους φορείς διαχείρισης όπως:
·         H επιτάχυνση όλων των επιμέρους διαδικασιών και θεσμικών ρυθμίσεων για τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις, διαδικασίες δημιουργίας των νέων φορέων (ΔΙΣΑ) αλλά και του θεσμικού πλαισίου για τα Πράσινα Σημεία και τις εγκαταστάσεις αποκεντρωμένης διαχείρισης.
·         Καμία ακύρωση σχεδιασμών, έργων και διαδικασιών που έχουν δρομολογηθεί τη προηγούμενη περίοδο
·         Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τους Φορείς Διαχείρισης από μόνο του δεν αρκεί για τη λειτουργική μετάβαση στους νέους φορείς. Η ΚΕΔΕ, το ΙΤΑ, ειδικοί επιστήμονες με την ευθύνη της επιτροπής Χωροταξίας Υποδομών και Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ επεξεργάζεται μία ολοκληρωμένη πρόταση κριτηρίων και μεθοδολογικών εργαλείων που θα βοηθήσουν στην οριστικοποίηση ενός κοινά αποδεκτού σχεδίου νόμου για τους φορείς διαχείρισης.
·         Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος οριζόντιας, συλλογικής υποστήριξης των νέων φορέων διαχείρισης για την επίλυση θεσμικών, λειτουργικών, τεχνικών και νομικών ζητημάτων

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ αναφέρθηκε και στο περιεχόμενο του Νομοσχεδίου για την ανακύκλωση.
Ειδικότερα εξέφρασε την αντίθεση του στην «επιχειρούμενη «κρατικοποίηση» του ΔΣ του ΕΟΑΝ, αφού το νέο νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση της συμμετοχής των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων και της κοινωνίας των πολιτών που ουσιαστικά είναι αυτοί που χρηματοδοτούν το σύστημα» κάνοντας λόγο για «παράδειγμα οπισθοδρόμησης».
Επίσης διατύπωσε την κατηγορηματική του διαφωνία με το γεγονός ότι κάποιοι, όπως ανέφερε, «προσπαθούν να επιβληθεί στους ΟΤΑ υποχρεωτικό μοντέλο συλλογής ακυρώνοντας την αρμοδιότητά τους να αποφασίζουν οι ίδιοι για τη μέθοδο συλλογής με βάση τις τοπικές συνθήκες».
Παράλληλα χαρακτήρισε ατεκμηρίωτη την πρόβλεψη του ν/σ, οι ΟΤΑ να υποχρεώνονται να εφαρμόσουν 4 ρεύματα ανακύκλωσης, ενώ εξέφρασε την αντίθεση του και με την οδηγία που υποχρεώνει τους ΟΤΑ να υποβάλλουν προς έγκριση εκ νέου τα ΤΣΔΑ στον ΕΟΑΝ αγνοώντας ότι αυτά έχουν ήδη υποβληθεί στις Περιφέρειες ενόψει έγκρισης νέων ΠΕΣΔΑ.

Ο κ. Πατούλης διαμήνυσε προς κάθε κατεύθυνση πως η Αυτοδιοίκηση θα προτείνει τεκμηριωμένες λύσεις για οριστική λύση στο ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και δεν θα ανεχθεί κάποιοι να αποφασίσουν για θέματα που την αφορούν ερήμην της. «Δεν θα αποφασίζουν για μας, χωρίς εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του.

Παλιές και νέες μεγάλες επιτυχίες του δημοφιλούς καλλιτέχνη Μιχάλη Χατζηγιάννη απόλαυσαν χιλιάδες θεατές, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δήμου Αμαρουσίου 2016

Περισσότεροι από 2000 θαυμαστές του δημοφιλoύς καλλιτέχνη  Μιχάλη Χατζηγιάννη συμμετείχαν στη μία και μοναδική συναυλία που έδωσε στο θέατρο του Αμαλείου στο Μαρούσι για τους φίλους του με την επιστροφή του στο κλεινόν άστυ, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δήμου Αμαρουσίου 2016.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης με τη οικογένεια του, τη σύζυγο του, Πρόεδρο του ΠΕΑΠ Λυκόβρυσης –Πεύκης κα Μαρίνα Σταυράκη και το γιο τους Αλέξανδρο, μαζί με τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Νικόλαο Πέππα και τους  χιλιάδες θεατές, κυρίως νέους που είχαν κατακλύσει από νωρίς το απόγευμα  το θέατρο, απόλαυσαν  ένα πολύωρο πρόγραμμα ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς και ερμηνευτές της σύγχρονης ελληνικής σκηνής.
Στο χαιρετισμό του ο κ. Πατούλης, ευχόμενος «Καλό Καλοκαίρι» σε όλους,   μεταξύ άλλων σημείωσε: « Σήμερα έχομε τη χαρά να υποδεχόμαστε στο Μαρούσι το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ό,τι και να πεις κανείς, το αποδεικνύει η αγάπη του κόσμου και φυσικά η μεγάλη διεθνή αναγνώριση που έχει. Η τέχνη και ο πολιτισμός πρωταγωνιστούν και το φετινό καλοκαίρι στην πόλη μας, με επίκεντρο το Φεστιβάλ. Πιστεύω ότι οι πολιτιστικές και αθλητικές προσπάθειες δημιουργούν μια γερή αλυσίδα ενότητας, ιδιαίτερα στη δύσκολη εποχή που διανύουμε».                  
Πέραν από τα γνωστά, αισιόδοξα και τρυφερά τραγούδια που το κοινό έχει αγαπήσει, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ερμήνευσε και δύο καινούρια από τη συνεργασία του με τη Λίνα Νικολακοπούλου.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε «σταθμούς» στην πορεία του καλλιτέχνη από την έκπληξη της πρώτης εποχής («Άγγιγμα Ψυχής», «Κρυφό Φιλί»), την εξωτερίκευση της εποχής των μεγάλων συναυλιών («Όλα ή Τίποτα», «Δεν Φεύγω», «Χέρια Ψηλά», «Το Καλοκαίρι μου», «Πιο Πολύ», «Αν μου Τηλεφωνούσες», κ.α.), μέχρι την εσωτερικότητα των: «Ο Βυθός», «Το Πάρτι», «Σε Ποιόν να Πω», «Μέσα σου Βρίσκομαι» και την ανήσυχη εποχή του «Θα  Χαθώ Πριν Φύγω».
Μαζί του μία νέα ερμηνεύτρια, η Βίκυ Καρατζόγλου, μία ιδιαίτερη παρουσία που τα τελευταία χρόνια τη συναντάμε να ξεχωρίζει μέσα σε αξιόλογα μουσικά αλλά και θεατρικά σχήματα και που τώρα κυκλοφορεί τον πρώτο προσωπικό δίσκο της «Τα όνειρα μου αληθινά».
Τους καλλιτέχνες πλαισίωσε μία από τις καλύτερες μπάντες: Σόλων Αποστολάκης (πιάνο –πλήκτρα), Σπύρος Μάζης (μπάσο), Γιώργος Μητσοτάκης (τύμπανα), Χρήστος Γκάτσος (ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα) και Αριέτα Σαϊτά (βιολί).       

Oι αποφάσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. για το προσφυγικό, εκφράζουν απόλυτα τη Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου

Με αφορμή την ανακοίνωση που εξεδόθη από την δημοτική παράταξη Αριστερή Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση, σχετικά με τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου ψηφίσματος για το προσφυγικό, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου έχει διατυπώσει πολύ ξεκάθαρη θέση για το προσφυγικό ζήτημα, η οποία ταυτίζεται απόλυτα με τις θέσεις και αποφάσεις του ανώτερου καθοδηγητικού οργάνου της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Οι θέσεις αυτές αποτυπώθηκαν πρόσφατα με ψήφισμα, στις αρχές Ιουνίου, στο Συνέδριο της Σάμου, που διοργανώθηκε για το θέμα αυτό.

Οι συγκεκριμένες θέσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. και το ψήφισμα που εξεδόθη μας εκφράζουν απόλυτα και ως εκ τούτου, δεν κρίνουμε σκόπιμο ως δημοκρατικά εκλεγμένη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου , να συζητηθεί εκ νέου το θέμα και μάλιστα, με τον τρόπο που προσπάθησαν κάποιοι να επιβάλλουν τη συζήτηση αυτή.

Ασφαλώς και σεβόμαστε τις απόψεις τους αλλά θα πρέπει κι αυτοί να σεβαστούν τις απόψεις της πλειοψηφίας. Αυτός ο κανόνας ισχύει στη δημοκρατία. Δεν μπορεί και δεν έχει κανένας το δικαίωμα να εισβάλλει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και να φωνάζει κρατώντας κράνη στα χέρια, για να επιβάλλει τη συζήτηση ενός θέματος.

Επίσης θέλουμε να επισημάνουμε ότι μπορεί να διαφωνούμε με κάποιες από τις θέσεις κι απόψεις που εκφράζει η συγκεκριμένη δημοτική παράταξη, αλλά υπάρχουν και πολλά με τα οποία συμφωνούμε.

Συμφωνούμε απόλυτα μαζί τους ότι για την αύξηση των προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών, κύρια αιτία είναι οι πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής, που τροφοδοτούνται από τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων.

Συμφωνούμε απόλυτα μαζί τους ότι είναι απαραίτητο να αναληφθούν διεθνείς πρωτοβουλίες ώστε να σταματήσει ο πόλεμος και να μπορέσουν έτσι να επιστρέψουν στα σπίτια τους, οι άνθρωποι που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Συμφωνούμε μαζί τους ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να μετατραπεί σε φρούριο – φυλακή, γιατί δεν συνάδει αυτή η κατάσταση ούτε με τις ευρωπαϊκές αξίες, ούτε με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Αλλά θα πρέπει επίσης και εκείνοι να συμφωνήσουν ότι δεν μπορούν από τη μια να απαιτούν από την Ευρώπη να ανοίξει τα σύνορά της για τους πρόσφυγες και από την άλλη, να λοιδορούν αυτούς που υποστηρίζουν το κοινό ευρωπαϊκό όραμα.

Όσον αφορά τη φιλοξενία των προσφύγων, πιστεύουμε ότι αυτή θα πρέπει να γίνει με βάση έναν ολοκληρωμένο εθνικό σχεδιασμό, που θα διασφαλίζει από τη μια την αξιοπρεπή διαβίωση αυτών των ανθρώπων, κι από την άλλη δεν θα επιτρέπει στους εκφραστές της ξενοφοβίας και του ρατσισμού να ενισχύουν την επιρροή τους στις τοπικές κοινωνίες, επενδύοντας στην ανασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες.

Δυστυχώς το σχέδιο αυτό μέχρι σήμερα δεν υπάρχει από την Κυβέρνηση που έχει την ευθύνη. Γι αυτό το βάρος της φιλοξενίας των δεκάδων χιλιάδων προσφύγων πέφτει δυσανάλογα σε ορισμένους  Δήμους, με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο για τις συνθήκες φιλοξενίας τους, όσο και για τις καταστάσεις που βιώνουν οι τοπικές κοινωνίες.

Ο Δήμος Αμαρουσίου ποτέ δεν εξέφρασε αντίρρηση να συμμετάσχει ενεργά σε ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο φιλοξενίας προσφύγων. Να συμμετάσχουμε ως Δήμος στο βαθμό που μας αναλογεί, στην προσπάθεια ανακούφισης των συνανθρώπων μας. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει συντεταγμένα κι όχι με άναρχο τρόπο, στο όνομα μιας δήθεν αλληλεγγύης η οποία συχνά κρύβει από πίσω της οικονομικά συμφέροντα, με την εμπλοκή ΜΚΟ που στοχεύουν στα κονδύλια για τους πρόσφυγες. Είμαστε βέβαιοι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας δεν επιθυμεί την χωρίς σχέδιο δημιουργία δομών φιλοξενίας προσφύγων στα όρια του Αμαρουσίου.O Γ.Πατούλης στο E στην εκπομπή 'Με το Καλημέρα', στη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη, στο θέατρο Αμαρουσίου

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των γιατρών που έχουν λάβει χορηγία ή αμοιβή για συνέδρια·         Θα δημοσιοποιούνται μόνο τα στοιχεία που αφορούν σε προωθητικά συνέδρια υπό συγκεκριμένους όρους 

Μετά από αίτηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε και επέδωσε σήμερα στον ΣΦΕΕ, τον ΙΣΑ και τον ΕΟΦ την με αριθμ. 5/2016 απόφαση με την οποία  αναγνωρίζοντας ως θεμελιώδες το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005) δικαίωμα αλλά και υποχρέωση κάθε ιατρού σε συνεχιζόμενης διά βίου εκπαίδευση και ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης και της ειδικότητάς του, προέβη σε αυθεντική ερμηνεία της επίμαχης διάταξης του άρθρου 66 παρ. 7 του ν. 4316/2014 και έκρινε ότι αυτό αφορά μόνο τα προωθητικά και όχι τα επιστημονικά συνέδρια.

Περαιτέρω δε έκρινε ότι τα στοιχεία αυτά που αφορούν προωθητικά συνέδρια –και μόνο- πρέπει περαιτέρω να υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, όσον αφορά στη δημοσιοποίησή τους. Ειδικότερα η δημοσιοποίηση θα πρέπει να αφορά τα ελάχιστά αναγκαία στοιχεία (όχι το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ των επαγγελματιών υγείας), να γίνεται με αναλυτική και σαφώς διακριτή αναφορά στα ποσά που ο ιατρός επωφελήθηκε αμέσως ο ίδιος και εκείνα που καταβλήθηκαν για τις λοιπές ανάγκες του ταξιδίου και του συνεδρίου, να γίνεται για περιορισμένο διάστημα 3 ετών και ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 2472/1997, να λαμβάνει όλα τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας. Τέλος η αρχή όρισε ότι κάθε περαιτέρω χρήση των δημοσιοποιούμενων στοιχείων για άλλο σκοπό δεν είναι νόμιμη.
Ο ΙΣΑ ο οποίος πάντα τάσσεται υπέρ της διαφάνειας θα συνεχίσει να προασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο τα δικαιώματα των ιατρών μελών του. 

Καταξιωμένοι αθλητές μας μίλησαν στα παιδιά του 14ου Αθλητικού Camp, παρόντος του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη, για τα οφέλη και τις χαρές του αθλητισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος Kinder+SPORTΤις προσωπικές αθλητικές εμπειρίες τους  μοιράστηκαν με τα παιδιά που συμμετέχουν στο 14ο Αθλητικό Camp του Δήμου Αμαρουσίου η διεθνής πρωταθλήτρια και Χάλκινη Ολυμπιονίκης της Ρυθμικής Γυμναστικής Κλέλια Πανταζή και ο Χρυσός Ολυμπιονίκης του Ταε-Κβο –Ντο Μιχάλης Μουρούτσος, παρόντος του Δημάρχου Αμαρουσίου κου Γιώργου Πατούλη, προκειμένου να τα εμπνεύσουν σε ένα δραστήριο, ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο ζωής.        


Η εκδήλωση διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Κολυμβητήριου, στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης «Kinder+SPORT της εταιρείας Ferrero, που υλοποιείται για τρίτη χρονιά, σε συνεργασία με το Δήμο Αμαρουσίου, με την ευκαιρία της διοργάνωσης του Αθλητικού Camp.   

Την εκδήλωση άνοιξε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης ο οποίος ευχαρίστησε τους Ολυμπιονίκες μας που βρίσκονται  κοντά στα παιδιά του Αθλητικού Camp  και εξέφρασε την ικανοποίησή του που και εφέτος η Ferrero με το πρόγραμμα Kinder+SPORT στηρίζει τον αθλητισμό και φέρνει καταξιωμένους αθλητές, υγιή πρότυπα, σε επαφή με τα παιδιά μας.
Παράλληλα απευθυνόμενος στους μικρούς αθλητές τους προέτρεψε να συνομιλήσουν με τους διεθνείς Ολυμπιονίκες μας, να ρωτήσουν και να μάθουν τα οφέλη της άθλησης και του δραστήριου τρόπο ζωής.

Υπογραμμίζοντας τις ενέργειες και τις δράσεις που εξελίσσονται στο Δήμο Αμαρουσίου που δίνουν  την ώθηση  στους νέους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, σημείωσε ότι μετά από προσωπικές ενέργειες του δανειοδοτήθηκε και η μικρή πισίνα του Κολυμβητηρίου, η οποία πλέον αποτελεί αναπόσπαστο και πολύ σημαντικό κομμάτι των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου για την εκμάθηση και την πρώτη επαφή των μικρών μας φίλων με το νερό και το άθλημα της κολύμβησης. Ο κ. Πατούλης ευχήθηκε σε όλα τα παιδιά «Καλό Αθλητικό
Camp» και «Καλό Καλοκαίρι».
Η Ιωάννα Στρουμπή από το τμήμα Marketing της Kinder δήλωσε σχετικά:
 «Νιώθουμε ιδιαίτερα χαρούμενοι 
που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα Kinder+SPORT συνεργάζεται με το Αθλητικό καλοκαιρινό Camp του Δήμου Αμαρουσίου και στηρίζει τα παιδιά να επιλέξουν και να συνεχίσουν το άθλημα που αγαπούν. Η χαρά και οι αξίες που εισπράττουν τα παιδιά μέσω του αθλητισμού αποτελούν βασική προτεραιότητα του προγράμματος και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να τα στηρίζουμε με κάθε τρόπο». Οι αξίες του Kinder+SPORT είναι : Φιλία & Σεβασμός / Ενεργητικότητα & Διασκέδαση /Άμιλλα & Δίκαιο Παιχνίδι/Συμμετοχή & Ομαδικότητα/Προσπάθεια & Επιβράβευση.

Οι δύο διεθνείς μας πρωταθλητές μίλησαν στα παιδιά του καλοκαιρινού camp για τα οφέλη,τις χαρές και εμπειρίες που έχουν αποκομίσει από τον αθλητισμό και με τον πιο ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο έδειξαν πως ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής. Διαλέγοντας το άθλημα που αγαπούν, μπορούν να περνούν ευχάριστα χαρίζοντας ταυτόχρονα πολλά οφέλη στο σώμα και την υγεία τους.

Τα παιδιά από την πλευρά τους, προμηθεύτηκαν για μια ακόμα χρονιά το «Σακίδιο του Μικρού Αθλητή» με τα απαραίτητα για τις προπονήσεις τους και μέσα από μια σειρά ερωτήσεων εξέφρασαν την αγάπη τους για τον αθλητισμό, πως τους βοηθάει να βάζουν στόχους, να αναπτύσσουν το ομαδικό τους πνεύμα και να διασκεδάζουν.
         


         

Επιστολή διαμαρτυρίας Προέδρου της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλη προς το Διοικητή του ΙΚΑ για τη μη παροχή ασφαλιστικής ενημερότητας στους Δήμους που λαμβάνουν επιχορηγήσεις για κοινωφελή προγράμματα - (29/6/2016)

Η ΚΕΔΕ επιφυλάσσεται να αξιώσει αποζημίωση από τους υπόχρεους φορείς για τη ζημία που τυχόν θα υποστούν οι Δήμοι

Τη διαμαρτυρία του για την άρνηση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΙΚΑ, να παράσχουν ασφαλιστική ενημερότητα προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που λαμβάνουν επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους ή από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προγράμματα κοινωφελούς σκοπού, παρά το γεγονός ότι υποχρεούνται από το νόμο, εκφράζει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης με επιστολή που απέστειλε προς το Διοικητή του ΙΚΑ Δ. Καλαματιανό.
Ειδικότερα στην επιστολή που ταυτόχρονα κοινοποιήθηκε στον υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γ. Κατρούγκαλο, στον Αν. υπουργό Οικονομικών Τ. Αλεξιάδη, και στον υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αν. Πετρόπουλο, επισημαίνεται πως στη σχετική νομοθετική διάταξη αναφέρεται ρητά ότι τα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας χορηγούνται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε διάταξης περί έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής.
Ωστόσο, όπως σημειώνεται στην επιστολή «οι αρμόδιες υπηρεσίες σας παρά τη δεδομένη επιταγή του νόμου ότι οι ανωτέρω επιχορηγήσεις δεν κατάσχονται και δεν συμψηφίζονται δια οποιονδήποτε λόγο και παρά τη ρητή υποχρέωσή τους να χορηγούν κατά παρέκκλιση ως ελέχθη των σχετικών διατάξεων για την είσπραξη των επιχορηγήσεων αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αρνούνται να το πράξουν».
Η ΚΕΔΕ και οι Δήμοι, μέσω της επιστολής, καλούν τους αρμόδιους υπουργούς Οικονομικών Ε. Τσακαλώτο και Εργασίας Γ. Κατρούγκαλο «να μεριμνήσουν άμεσα για την πιστή εφαρμογή του νόμου και να υποχρεώσουν σε συμμόρφωση τα αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία για τη χορήγηση των πιστοποιητικών».
Παράλληλα διαμηνύουν πως «επιφυλάσσονται να αξιώσουν από τους υπόχρεους φορείς αποζημίωση για τη ζημία που τυχόν θα υποστούν οι Δήμοι από τη μη νόμιμη άρνηση των ασφαλιστικών ταμείων να χορηγούν τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά, δεδομένου ότι θα ανατραπεί και θα ακυρωθεί η εκτέλεση σημαντικών προγραμμάτων έργων που είναι άκρως αναγκαία για την υλοποίηση των κοινωφελών σκοπών των Δήμων».

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή
 Η επιστολή διαμαρτυρίας του Προέδρου της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλη προς το Διοικητή του ΙΚΑ

Σε εξέλιξη η εθελοντική δράση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αμαρουσίου για την προστασία των παιδιών από την ηλιακή ακτινοβολία.Γ. Πατούλης: «Τα παιδιά της πόλης μας αποτελούν προτεραιότητά μας. Σκοπός μας είναι η έγκαιρη ενημέρωση και προστασία από τους κινδύνους της ηλιακής ακτινοβολίας ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου».


Μια καινοτόμα δράση υλοποιείται, πιλοτικά στον Δήμο Αμαρουσίου, από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και του ΚΕΠ Υγείας. Πρόκειται για μια εθελοντική δράση, η οποία απευθύνεται σε γονείς και σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση απένταντι στους κινδύνους από την ηλιακή ακτινοβολία και στην ενημέρωση γύρω από τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας, εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου.
Η δράση περιλαμβάνει:
  1. Διερεύνηση των γνώσεων και στάσεων των γονέων και των εκπαιδευτικών γύρω από την ηλιακή ακτινοβολία
  2. Διανομή ενημερωτικού εντύπου με επιστημονικές πληροφορίες σχετικά με την ηλιακή ακτινοβολία
  3. Προβολή ειδικού video στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αμαρουσίου
  4. Επαναξιολόγηση των γνώσεων και στάσεων των γονέων και των εκπαιδευτικών γύρω από την ηλιακή ακτινοβολία μετά την παρέμβαση
Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση των πρώτων τριών σταδίων της δράσης, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο. Σήμερα, σε συνάντηση της επιστημονικής ομάδας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία απαρτίζεται από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικής Υγείας κ. Κυριάκο Σουλιώτη και την Δρ. Αγωγής Υγείας κα. Μαρία Σαρίδη με τον Δήμαρχο Αμαρουσίου και Πρόεδρο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων κ. Γιώργο Πατούλη, συζητήθηκε η πορεία της δράσης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα αλλά και το ενδεχόμενο υλοποίησής της και σε άλλους Δήμους.
Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και της ΚΕΔΕ σημείωσε ότι: «Η συγκεκριμένη δράση πρόληψης μέσα από τον επιστημονικό της χαρακτήρα, διαφοροποιείται σημαντικά καθώς δεν αποσκοπεί μόνο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονέων, αλλά απευθύνεται και στα ίδια τα παιδιά, χρησιμοποιώντας ένα ιδιαίτερα ευχάριστο οπτικοακουστικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στο γνωστικό τους επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται υγιής νοοτροπία από τα πρώτα παιδικά χρόνια για τη σωστή προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία».


Το Μαρουσιώτη μεγάλο τραβαδούρο Νίκο Γούναρη τίμησε ο Δήμος Αμαρουσίου


Γ. Πατούλης:   Δεν αρκεί μία συναυλία για να τιμήσουμε έναν τόσο σπουδαίο καλλιτέχνη. Πρόθεσή μας είναι να δημιουργήσουμε μουσειακό χώρο για το Νίκο Γούναρη
Το Μαρουσιώτη μεγάλο ερμηνευτή, συνθέτη και στιχουργό Νίκο Γούναρη τίμησε ο Δήμος Αμαρουσίου, παρουσία του Δημάρχου κου Γιώργου Πατούλη,  με την εξαιρετική συναυλία  που διοργάνωσε το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αμαρουσίου 2016.
Ιδιαίτερο συγκινητικό τόνο στη βραδιά έδωσε η παρουσία στο μουσικό αφιέρωμα της εγγονής του ταλαντούχου καλλιτέχνη Βαλεντίνης Γούναρη και της νύφης του Ντενίζ Γούναρη.
Με τη συμμετοχή της ορχήστρας των Καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου, η Καθηγήτρια σύγχρονου τραγουδιού του Ωδείου Κέλλυ Κουνάκη, καθώς και οι μαθητές Μονωδίας της Τάξης της Χριστίνας Σπηλιακοπούλου Ειρήνη Τζαμτζή, Στέλιος Τσαντές, Μαριάννα Σχοινά και Παναγιώτης Κούβελος ερμήνευσαν μεγάλες και αξέχαστες επιτυχίες του Νίκου Γούναρη.

Στη συναυλία συμμετείχαν επίσης η Παιδική Χορωδία του Ωδείου και η Χορωδία του Μουσικού Εργαστηρίου Αγίας Φιλοθέης, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Αιμίλιου Γιαννακόπουλου.   
Οι θεατές απόλαυσαν και σιγοτραγούδησαν μαζί με τους ερμηνευτές, πολυαγαπημένες επιτυχίες του Νίκου Γούναρη, όπως: Όμορφη μου Αθήνα / Το ταγκό το ωραιότερο του κόσμου / Εκεί ψηλά στον Άι Λιά / Γύρνα πάλι αγάπη μου / Αυτός ο άλλος / Μάρω Μάρω / Τώρα που σε γνώρισα / Στης νύχτας τη σιγαλιά / Γιασεμί στο στήθος / Γλυκά μου μάτια / Γύρισε / Άγιε μου Γιώργη / Είστε γυναίκες / Ο μήνας έχει εννιά / Σε είδα να κλαδεύεις / Ένα βράδυ πούβρεχε / Το κοκοράκι / Μια κότα στρουμπουλή / Για μας κελαηδούν τα πουλιά / Λίγα λουλούδια / Λες και ήταν χτες.
Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης μίλησε με θερμά λόγια για το μεγάλο Μαρουσιώτη τραβαδούρο που με τα τραγούδια του διασκέδασαν γενιές και γενιές και που ακόμη και σήμερα μας συγκινούν.
«Τιμούμε τον συμπολίτη μας Νίκο Γούναρη για τη μεγάλη παρακαταθήκη που άφησε στο πολιτισμό της χώρας μας και που τίμησε  με τις μεγάλες επιτυχίες του το Μαρούσι, όπου έζησε και μεγαλούργησε.
 Η προτομή του Νίκου Γούναρη στο Μαρούσι είναι μία ένδειξη της αναγνώρισης της σπουδαίας προσφοράς του, ενώ σε καμία περίπτωση δεν αρκεί μία συναυλία για να τιμήσουμε έναν τόσο μεγάλο καλλιτέχνη. Πρόθεσή μας είναι να δημιουργήσουμε στην πόλη μας έναν μουσειακό χώρο προς τιμήν του Νίκου Γούναρη, μετά και την επιθυμία της οικογένειας του να προσφέρει στο Δήμο μας προσωπικά αντικείμενα του καλλιτέχνη.»
Ο κ. Πατούλης αφού ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές της συναυλίας για τη μεγάλη επιτυχία της, προσέφερε στην εγγονή Βαλεντίνη Γούναρη ως αναμνηστικό δώρο το ιστορικό λεύκωμα της πόλης.
Την εκδήλωση διάνθισαν χορευτικά, τα τμήματα χορού του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού, με υπεύθυνη την Έφη Κεραμάρη.    
Τη γενική επιμέλεια και την ευθύνη της ορχήστρας είχε η Φωτεινή Κοσκόρου  την οργάνωση – αφήγηση η Ελένη Χοζού και τις ενορχηστρώσεις ο Ευάγγελος Ζωγράφος.  
Τη συναυλία παρακολούθησαν επίσης η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κα Αθλητισμού κα Ρένα Χαλιώτη και ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Νικόλαος Πέππας.     

Την ορχήστρα αποτελούσαν οι καθηγητές του Ωδείου:
Βιολί: Σωκράτης Σταθουλόπουλος και Μαριλένα Καραγιάννη 
Κοντραμπάσο: Όσβαλντ Αμιράλης
Πιάνο: Μανώλης Παπαγιάννης
Ακορντεόν: Φωτεινή Κοσκόρου
Τρομπέτα: Παντελής Πασχαλίδης
Ενώ συμμετείχαν φιλικά οι:
Τσέλο: Ρία Αναστασίου
Κλαρινέτο: Φίλιππος Χίου
Γ. Πατούλης: «Στηρίζουμε έμπρακτα τις δράσεις πρόληψης που σκοπό έχουν να χτίσουν υγιείς νοοτροπίες και ιδιαίτερα όταν αυτές εστιάζουν στους αυριανούς πολίτες της χώρας μας»


Δημιουργία ευρείας συμμαχίας για την υπεύθυνη πώληση οινοπνευματωδών ποτών
Responsibility Alliance

-H υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ μας αφορά όλους, από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή
-Καταλυτική η συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων για την ενίσχυση της κουλτούρας υπεύθυνης κατανάλωσης
-Κομβικός ο ρόλος των γονεϊκών προτύπων, του σχολείου και των ΜΜΕ

Για πρώτη φορά στη χώρα εκπρόσωποι από ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης του ποτού ενώνονται σε μία πρωτοβουλία με στόχο την προαγωγή προτύπων υπεύθυνης κατανάλωσης και τη διασφάλιση της υπεύθυνης πώλησης οινοπνευματωδών ποτών στα σημεία διάθεσης, γιατί η υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους. Στην πρωτοβουλία «Συμμαχία για την Υπεύθυνη Πώληση Οινοπνευματωδών Ποτών - Responsibility Alliance» συμμετέχουν επιχειρήσεις εισαγωγής, παραγωγής και διάθεσης ποτών και εκπρόσωποι του λιανεμπορίου και της επιτόπιας κατανάλωσης (μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία), με το πλεονέκτημα της εμπειρίας και της επιστημονικής γνώσης εξειδικευμένων φορέων σε ζητήματα πρόληψης και δημόσιας υγείας, οι οποίοι συμμετέχουν συμβουλευτικά.

Ο κύριος Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος του Ελληνικού  Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.) που συμμετέχει στην πρωτοβουλία, αναφέρθηκε στον καταλυτικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών σε θέματα πρόληψης και ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η ασφαλής κατανάλωση αλκοόλ μας αφορά όλους. Το Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. ήδη υλοποιεί εκστρατεία για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ.  Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του πληθυσμού, ιδιαίτερα των νεαρών ενηλίκων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση καλής νοοτροπίας στο θέμα της ασφαλούς κατανάλωσης αλκοόλ και τη μείωση των ατυχημάτων, με βασικούς αρωγούς τους δήμους-μέλη του Δικτύου μας και ακολουθώντας πάντα τις κατευθύνσεις του Π.Ο.Υ. Με τον ίδιο γνώμονα συμμετέχουμε σε αυτή τη Συμμαχία».


Οι εκπρόσωποι των επικεφαλής της πρωτοβουλίας, κύριος Ισίδωρος Ρεβάχ, πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.) και κύριος Λάμπρος Πάσχο, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών (Σ.Ε.Α.Ο.Π.), μίλησαν για την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της κουλτούρας υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ στη χώρα, συνεχίζοντας μια προσπάθεια στην οποία πρωτοστατούν εδώ και χρόνια, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη μείωση των φαινομένων αλόγιστης κατανάλωσης.
Την πρωτοβουλία, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα στο Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη από τον δημοσιογράφο Μιχάλη Κεφαλογιάννη, χαιρέτισαν από την πλευρά της Πολιτείας ο κύριος Αντώνης Σακελλάρης, εκπρόσωπος του Αναπληρωτή Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας και η κυρία Ευαγγελία Κούρεντα, Δ/ντρια Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τονίζοντας τη σημασία της σωστής εκπαίδευσης και ενημέρωσης των πολιτών, ενώ και ο κύριος Αργύρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα αφού συνεχάρη τους ιδρυτικούς φορείς, ξεκαθάρισε ότι οι δράσεις για το αλκοόλ είναι πρωτίστως των κρατών-μελών και σημείωσε ότι η αξιοποίηση του δικτύου δασκάλων Teachers4Europe θα μπορούσε να συμβάλλει στην ενημέρωση των παιδιών.
Το ζήτημα της αποτελεσματικής προστασίας των ανηλίκων βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης, καθώς τονίστηκε η κρισιμότητα της ηλικίας έναρξης κατανάλωσης αλκοόλ. Σε αυτό το πλαίσιο, η καθηγήτρια Ελένη Πετρίδου, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, ανέφερε ότι εάν η ηλικία έναρξης της κατανάλωσης αλκοόλ είναι πριν τα 14 έτη, υπάρχει 4πλάσια πιθανότητα να κάνει κάποιος χρόνια κατανάλωση από κάποιον που αρχίζει να καταναλώνει μετά τα 20. «Κομβικό ρόλο παίζουν τα γονεϊκά πρότυπα και ο μηχανισμός του μιμητισμού στην προσχολική ηλικία. Ακολούθως το σχολείο, όπου θέλουμε καλά εκπαιδευμένους δασκάλους. Στην εφηβεία το βάρος των προτύπων φέρουν κυρίως τα ΜΜΕ», επεσήμανε.
Ο κύριος Αντώνης Πάριος, Υπεύθυνος ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ, μίλησε για την επίδραση της οικογένειας και του κοινωνικού περιβάλλοντος στην ηλικία έναρξης και σημείωσε ότι η ενημέρωση στα σχολεία πρέπει να ξεκινάει από την Ε’ Δημοτικού, ενώ σχολίασε ότι το εθνικό πρόγραμμα δράσης για το αλκοόλ σταμάτησε το 2012 και έκτοτε δεν ανανεώθηκε.
Παράλληλα, εκτενής αναφορά έγινε στο ζήτημα Αλκοόλ & Οδήγηση. Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», κυρία Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά, ανέφερε ότι κατεγράφη μείωση κατά 53% των τροχαίων την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα. Για τη Συμμαχία συγκεκριμένα ανέφερε ότι με τέτοιες δράσεις και συνέργειες δημιουργείται μια κουλτούρα που μπορεί να είναι πιο σημαντική από τη νομοθεσία, η οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται, ενώ προανήγγειλε τη δημιουργία Παρατηρητηρίου οδικού πολιτισμού που θα δώσει μετρήσιμα και συγκρίσιμα αποτελέσματα.
Η κυρία Αναστασία Αγγελή, Δ/ντρια Εταιρικών Σχέσεων, Diageo Hellas, μίλησε για τον κώδικα αυτοδέσμευσης που ακολουθεί από το 2002 η βιομηχανία στη διαφήμιση και την εμπορική επικοινωνία των προϊόντων της, ενώ σχολίασε ότι η νομοθεσία είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, η εκπαίδευση όμως των καταναλωτών μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματική στην υιοθέτηση υπεύθυνης στάσης σχετικά με το αλκοόλ, αποδομώντας το μύθο περί «σκληρών» και «μαλακών» ποτών, καθώς όπως αποσαφηνίστηκε στη διάρκεια της συζήτησης κάθε τυπική μονάδα ποτού περιέχει την ίδια περίπου ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης.
Ο κύριος Βαγγέλης Τακούλας, Δ/ντής Αγορών Αλλοιωσίμων ΜΕΤΡΟ-My Market στην τοποθέτησή του για το ρόλο του λιανεμπορίου στην επιτυχία του εγχειρήματος, μίλησε για τις σχεδιαζόμενες δράσεις που στοχεύουν στο να λειτουργήσουν αποτρεπτικά με ειδικές σημάνσεις και εκπαίδευση του προσωπικού, ενώ παρατήρησε την απουσία νομικού πλαισίου για την πώληση αλκοόλ σε ανήλικους στην off-trade αγορά.
Ως εκπρόσωπος της Ένωσης Μπάρμεν Ελλάδος, ο κύριος Στέλιος Μαγουλάς απαντώντας για τον έλεγχο της ποιότητας των ποτών, είπε ότι αυτό γίνεται με τυχαία δείγματα προς το ΓΧΚ και ότι ως Ένωση «δεν θέλουμε να συνεργαζόμαστε με μαγαζιά που πωλούν αμφίβολης ποιότητας αλκοόλ. Πουλάω υπεύθυνα μπορεί να σημαίνει ενδεχομένως πουλάω λιγότερο, αλλά σίγουρα πιο μακροπρόθεσμα», ενώ ο κύριος Αθανάσιος Καραθάνος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Οινολόγων, αναφέρθηκε στη σημασία του μέτρου και της σύνεσης στην κατανάλωση οποιασδήποτε κατηγορίας οινοπνευματώδους ποτού, μία αξία αναγνωρισμένη από τον ίδιο τον Ιπποκράτη.
ΤΕΛΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΠΟΙΟΙ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ “Responsibility Alliance”
Την πρωτοβουλία της Συμμαχίας είχαν οι:
§ Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.)
§ Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών (Σ.Ε.Α.Ο.Π.)

Μέλη - Επιχειρήσεις και Ενώσεις Επαγγελματιών
§ ΑΒ Βασιλόπουλος
§ Ένωση Ελλήνων Οινολόγων
§ Ένωση Μπάρμεν Ελλάδος
§ ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ (BARTENDERS.GR)
§ METRO My Market
§ Όμιλος Επιχειρήσεων Παπαθεοχάρη
§ Όμιλος Ν. Δασκαλαντωνάκη – Grecotel
§ Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)

Συμβουλευτικοί φορείς
§ Ελληνικό  Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων  (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.)
§ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων (Κ.Ε.Π.Α.)
§ Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας (Ε.Ε.Κ.Π.Π.Υ.)
§ Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»
§ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.-ΑΛΦΑ)

Τη Συμμαχία στηρίζει το Ελληνικό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Eυθύνης (CSR Hellas)

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Απάντηση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Νικόλαου ΚάββαλουΡεσιτάλ ανευθυνότητας για λίγα λεπτά δημοσιότητας

Η ανάγκη της κας Διακολιού για λίγα λεπτά δημοσιότητας, εξελίσσεται πλέον σε καταστροφική εμμονή, που την εκθέτει.

Η ανυπαρξία από πλευράς της ουσιαστικών πολιτικών θέσεων πάνω στα σημαντικά ζητήματα της πόλης, την αναγκάζουν να μετατραπεί σε αστυνομικό ρεπόρτερ, που προσπαθεί να καταλογίσει στη σημερινή Διοίκηση του Δήμου ευθύνες για κάθε εγκληματική ενέργεια, δολοφονία ή εμπρησμό συμβαίνει στην πόλη μας.

Ο ηθικός και πολιτικός της κατήφορος δεν έχει τέλος.Παρουσία εκατοντάδων πολιτών, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και του ΙΣΑ Γ. Πατούλης κήρυξε την έναρξη του 1ου διαδραστικού σεμιναρίου για την κολπική μαρμαρυγή

Την έναρξη του 1ου διαδραστικού σεμιναρίου για την κολπική μαρμαρυγή, που διοργάνωσε υπό την αιγίδα του Δήμου Αμαρουσίου το Ερευνητικό Ινστιτούτο για τη Μακροζωία και την Πρόληψη των Ασθενειών του Γήρατος, κήρυξε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και του ΙΣΑ κ. Γιώργος Πατούλης, παρουσία εκατοντάδων πολιτών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η αθρόα συμμετοχή των πολιτών που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, πλέον των 1000 ατόμων, επιβεβαίωσε με τον πιο εύγλωττο τρόπο το ενδιαφέρον που υπάρχει για την αντιμετώπιση και τη θεραπεία της νόσου.
Χαιρετίζοντας ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης το πρωτοποριακό αυτό γεγονός που εμπνεύστηκε και προλόγισε ο Καθηγητής Καρδιολογίας Χριστόδουλος Στεφανάδης, όπου η σύγχρονη ιατρική γνώση απευθύνεται άμεσα σε μη ιατρικό κοινό, εξέφρασε την απόλυτη στήριξή του σε πρωτοβουλίες που προάγουν την υγεία των πολιτών και τους  παρέχουν τη δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας  με τους πλέον έγκριτους ιατρούς σε κάθε γνωστικό αντικείμενο. 

Επίσης ευχαρίστησε όσους από τους παρευρισκόμενους συνεισέφεραν φάρμακα για τις ανάγκες του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του «Όλοι Μαζί Μπορούμε».

Για την κολπική μαρμαρυγή μίλησαν οι καρδιολόγοι  Σπύρος Δευτεραίος, Ελευθέριος Καλλέργης, Δημήτρης Τσιαχρής, Γιώργος Γιαννόπουλος, Χάρης Κοσσυβάκης και Κώστας Λέτσας.
 Όσοι παρακολούθησαν την εκδήλωση, είτε δια ζώσης, είτε μέσω διαδικτύου άκουσαν από τα πλέον έγκυρα χείλη τις τελευταίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση της ασθένειας, ενώ μέσα από μια διαδραστική εμπειρία καταγράφηκε η δυναμική της κολπικής μαρμαρυγής και στη χώρα μας.
Παράλληλα, μέσα από επεξηγηματικά βίντεο, ασθενείς και μη είχαν την ευκαιρία να μάθουν με απλό και κατανοητό τρόπο από τους πιο εξειδικευμένους  καρδιολόγους πως εντοπίζουμε την ασθένεια και τι πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε πολύτιμοι σύμμαχοι της καρδιάς μας.


                      

Την ανάγκη να κτίσουμε μία νέα νοοτροπία στον τομέα της πρόληψης της υγείας, τόνισε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και του ΕΔΔΥΠΠΥ Γ. Πατούλης στην ημερίδα για το δερματικό καρκίνο


Την ανάγκη να αλλάξει η φιλοσοφία στον τομέα της πρόληψης της υγείας, κτίζοντας μία νέα νοοτροπία, υπογράμμισε ο Δήμαρχος, Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων κ. Γιώργος Πατούλης, στη ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το δερματικό καρκίνο, που διοργάνωσε ο Δήμος Αμαρουσίου σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας και το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων.
Ο κ. Πατούλης εξέφρασε την ικανοποίησή του να γίνονται από ειδικούς επιστήμονες ενημερωτικές εκδηλώσεις στους πολίτες, ιδιαίτερα για νοσήματα που μπορεί να αποδειχθούν απειλητικά για την ανθρώπινη ζωή, όπως είναι το μελάνωμα, σημειώνοντας ότι το συγκεκριμένο νόσημα είναι ένα από τα επτά νοσήματα που έχουν ενταχθεί στο προσυμπτωματικό έλεγχο του ΚΕΠ Υγείας.
Στην ομιλία του ο δερματολόγος Δρ. Χριστόφορος Τζερμιάς μίλησε αναλυτικά σε ότι αφορά στον καρκίνο του δέρματος, αναφερόμενος σε όλα τα στάδια της νόσου, υπογραμμίζοντας ότι ο καθένας μας θα πρέπει να βρίσκεται σε επαγρύπνηση και να προσέχει τα σημάδια του σώματός του.
Την εκδήλωση προλόγισε η Πρόεδρος του ΟΚΟΙΠΑΔΑ κα Ελένη Λέκκα Καλαντζάκη, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Διευθυντής του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου κ. Σωτήρης Παπασπυρόπουλος.         

Οι πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και παρακολούθησαν την εκδήλωση, δήλωσαν τη συμμετοχή τους για να εξετασθούν δωρεάν με την εξέταση της ολόσωμης χαρτογράφησης για την πρόληψη του δερματικού καρκίνου.                               

Την εξαιρετική έκθεση φωτογραφίας των σπουδαστών του Τμήματος Δημιουργικής και Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού εγκαινίασε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης


Μία πλούσια συλλογή φωτογραφιών παρουσιάζουν οι σπουδαστές του 1ου και 2ου έτους του Τμήματος Δημιουργικής και Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού, στην έκθεση που άνοιξε χθες τις πύλες της στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου.
Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας κ. Σπύρου Ιατρόπουλου, του διεθνούς φήμης φωτογράφου κ. Χάρη Κακαρούχα, καθώς και πολλών ακόμη καταξιωμένων δασκάλων και φωτογράφων.
Στην έκθεση περιλαμβάνονται οι καλύτερες φωτογραφίες των σπουδαστών που φιλοτέχνησαν με ελεύθερο θέμα, υπό την καθοδήγηση του δασκάλου τους κου Διονύση Κούτση.
Τη επιβράβευση του Δημάρχου Αμαρουσίου κου Γιώργου Πατούλη για τη εξαιρετική καλλιτεχνική δημιουργία τους δέχθηκαν  οι σπουδαστές του Τμήματος,  πολλοί από τους οποίους έχουν βραβευθεί  σε πανελλαδικούς διαγωνισμούς και έχουν συμμετάσχει σε διεθνείς εκθέσεις φωτογραφίας, ενώ φωτογραφίες τους είναι αναρτημένες σε καλλιτεχνικά φωτογραφικά sides.
Ο κ. Πατούλης ευχαρίστησε θερμά το δάσκαλο του Τμήματος κ. Διονύση Κούτση για την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στο Τμήμα Δημιουργικής και Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας, αλλά και την μεταδοτικότητα που διαθέτει στη διδασκαλία και η οποία εκφράστηκε μέσα από το σπουδαίο αυτό αποτέλεσμα. Εξέφρασε  μάλιστα τη βούλησή του να γίνει θεσμός η Έκθεση Φωτογραφίας, η οποία μπορεί να λάβει και πανελλαδικό χαρακτήρα.
Από τη πλευρά του ο κ. Κούτσης εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τον κ. Πατούλη για τη στήριξή που προσφέρει στο Τμήμα, ενώ αναφερόμενος στην καλλιτεχνική φωτογραφία υπογράμμισε ότι « το να πάρεις τη μηχανή κα να πατήσεις το κουμπί παίρνεις μια φωτογραφία, όταν εκφραστείς όμως μέσα από αυτή κάνεις τέχνη».
Στα εγκαίνια της έκθεσης παρών ήταν επίσης ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Νικόλαος Πέππας.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή έως την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016 και λειτουργεί από τις 10:00 – 13:00 κα από 17:00 – 20:00.                                                  


Ενθουσίασε το κοινό η παρουσίαση του Τμήματος Υποκριτικής στο Φακό του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου


Την εξαιρετική υποκριτική τους τέχνη που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τους επαγγελματίες του είδους παρουσίασαν οι σπουδαστές του Τμήματος Υποκριτικής στο Φακό του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού, στο Δημοτικό Κινηματογράφο «Μίμης Φωτόπουλος».   
Παρουσία του Δημάρχου Αμαρουσίου κ. Γιώργου Πατούλη και πλήθους κοινού που είχε κατακλύσει το θερινό κινηματογράφο, οι σπουδαστές παρουσίασαν τις σκηνές πάνω στις οποίες εργάστηκαν όλη τη χρονιά, τις οποίες  γύρισε και μόνταρε ο  δάσκαλος τους κ. Στέφανος Κακαβούλης.
Οι σκηνές αφορούσαν το θέατρο του παραλόγου από έργα διεθνούς φήμης συγγραφέων, του Έντουαρντ  Άλμπυ, του Ευγένιου Ιονέσκου, του Χάρολντ Πίντερ που διαπραγματεύονται την έλλειψη επικοινωνίας, το αδιέξοδο των σχέσεων, την κατάχρηση εξουσίας. 
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Πατούλης μίλησε με επαινετικά λόγια  για τους σπουδαστές και  το δάσκαλο τους κο Κακαβούλη, υπογραμμίζοντας ότι «είναι τιμή για το Δήμο μας να έχει ένα καλλιτέχνη που δραστηριοποιείται σε τόσους τομείς. Σήμερα φάνηκε το έργο υψηλού επιπέδου που υλοποιείται  στο μοντάζ, στη σκηνοθεσία και στο γύρισμα των σκηνών.»   
Σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει σε κανένα άλλο Δήμο αντίστοιχο τμήμα υποκριτικής στο φακό», εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στην προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια με την έναρξη λειτουργίας του τμήματος.
Από την πλευρά του ο κ. Κακαβούλης ευχαρίστησε τον κ. Πατούλη και τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Νικόλαο Πέππα  για το βήμα καλλιτεχνικής δημιουργίας που έδωσαν στους σπουδαστές και χαρακτήρισε για τον ίδιο τη φετινή χρονιά επετειακή, καθώς το τμήμα συμπλήρωσε 5 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. 
Στη  παρουσίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Σπύρος Σταθούλης,  Βασίλης Κόκκαλης και ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Νικόλαος Πέππας.

Στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού λειτουργεί επίσης Τμήμα Δημιουργικής Γραφής, με δάσκαλο τον κ Στέφανο Κακαβούλη.