Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Κεντρική Τοποθέτηση του προέδρου ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλη, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 3 Απριλίου 2017, για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση και το νέο "Καλλικράτη".