Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Έναρξη Συνεδρίου και Κεντρική Τοποθέτηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ κ. Γιώργου Πατούλη στο συνέδριο με θέμα: Κλιματική Αλλαγή και οι επιπτώσεις στην Οικονομία, στο Ηράκλειο, 6 - 7 Απριλίου 2017.